Profetian I Daniel 12 Förutsåg Judarnas Förödelse

Denna Predikan på Olivberget studie handlar om uppfyllandet av Daniel 12, och ödeläggelsen av templet, staden och Judarna.

profetian om Daniels 70 veckor (Daniel 9:24-27) fick han veta när den efterlängtade Messias skulle visa sig, bli smord och erbjuda ett nytt förbund.

Men han fick också veta att hans folk (Judarna) och Jerusalem skulle bli ödelagda, för att de skulle utlämna Messias till att bli dödad.

Detta orsakade Daniel så stor nöd, att han sörjde i tre veckor.

Den nya informationen från himlen i kapitlen 10, 11 och 12 var för det uttryckliga syftet att göra det möjligt för Daniel att förstå frågor om sitt folk, vilket inte hade blivit uppenbart i profetian om de sjuttio veckorna.

De 70 veckorna i Daniels profetia har inget att göra med tidens slut, eftersom det blev uppfyllt under de 490 åren mellan 457 f.Kr. till 34 e.Kr.

Daniel 10 och 11 beskriver vad som skulle äga rum under den tiden, och Daniel 12 ger mer information om Judarnas ödeläggelse år 70 e.Kr.

De flesta falska läror om profetian är ett resultat av att läraren inte förstår hur profetian redan har uppfyllts, så de spekulerar att det måste vara en framtida uppfyllelse.

Daniel 10 återger hans sorg och syftet med ängelns budskap.

Daniel 10:2-3 “Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. 3 Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått.

Så återvände ängeln till Daniel för att hjälpa honom att förstå profetian om Daniels 70 veckor.

Daniel 10:14 “Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden.“.

Daniel 10:16 “Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig: ”Min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar.

Under deras 70 åriga fångenskap i Babylon låg Jerusalem och templet i ruiner, så de hade inget hem.

De “tidigare dagarna” av Israels nationella existens inträffade före deras Babyloniska fångenskap.

De ”kommande dagarna” av Israels nationella existens började när de släpptes av Cyrus/Koresh 457 f.Kr. för att återuppbygga Jerusalem och templet; och de slutade år 70 e.Kr. då den Romerska armén förstörde staden, templet och folket.

Obs! Om en profetlärare tillämpar termen “kommande dagar” till sluttiden, vet du nu att deras undervisning inte är i rätt sammanhang.

Daniel 11 ger den kontinuerliga historiska berättelsen om händelser som skulle äga rum under de kommande dagarna.

Denna tidsram sträckte sig över 490 år, så det finns detaljerade redogörelser för dess uppfyllelse av historiker. Här är en lista över nyckelpersoner som uppfyllde profetian i Daniel 11:

Fadern använde Cyrus/Koresh, ledare för Medo-Persien, för att frigöra Judarna från den Babyloniska fångenskapen och att bemyndiga dem att återuppbygga Jerusalem och templet.

Alexander den store av Grekland upprestes och styrde med stort herravälde.

Seleukiderna (Syriens konungar, “det norra”) och Ptolemaiska kungariket (egyptiska konungar, “det södra”) hade oupphörliga krig.

Antiochus Epifanes, dåren, omringade Jerusalem med sina arméer (förödelsens styggelse) och dödade tiotusentals Judar. De vanärade helgedomen och orsakade att det dagliga offret togs bort i 2300 dagar (Daniel 8:14). Hans förföljelse av Judarna började 171 f.Kr. och templet rensades den 25 december 165 f.Kr., vilket är 2300 dagar.

Mackabeerupproret räddade Judarna under Antiochus regering och tjänade troget sitt folk som ledare och präster i 130 år.

Kung Herodes upphöjde sig över alla gudar (ledare). För att skydda sitt rike bestämde han sig för att döda alla spädbarn i Betlehem, i ett försök att döda Messias som liten.

Caesar Augustus erövrade många länder som Egypten och tog makten över deras skatter.

Många som undervisar om profetior applicerar felaktigt verserna i Daniel 11 till en Antikrist i sluttiden, men sammanhanget visar tydligt att verserna inte avser detta, och att historien har bekräftat deras uppfyllelse.

Sjundedagsadventister tillämpar dag-till-år- konceptet till de 2300 dagarna, vilket gör det till  2300 år från 457 e.Kr. till 1844 e.Kr., vilket de ursprungligen sa var året Messias skulle återvända. Självklart återvände han inte, så nu kallar de perioden efter 1844 e.Kr., perioden för undersökande dom. Men du kan tydligt se att det var 2300 dagar, inte år.

Daniel 12 dokumenterar detaljerna som han fick angående sitt folks ödeläggelse.

Daniel 12: 1

”På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken.”

Detta stämmer med varningen i Jeremiah 30:7, “Ve! Detta är en stor dag, den liknar ingen annan. Det är en tid av nöd för Jakob, men han ska bli räddad ur den.

Och det stämmer överens med Messias ord i Matteus 24:21, “…för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.“.

Notera: Daniels 70:e vecka uppfylldes av Messias, så Hans Predikan på Olivberget och några av hans liknelser varnade för den här tiden. Hans Predikan på Olivberget handlar inte om slutet, det handlar om den stora vedermödan som skulle komma över Judarna från 66-70 e.Kr.

Som du kommer att se i tidslinjen nedan var Judarnas ödeläggelse fasansfull, men alla utvalda (andliga Judar) flydde Jerusalem och ingen gick förlorad.

Daniel 12: 2

De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam.

Detta handlar inte om Messias andra ankomst, det handlar snarare om att väcka andligt döda människor.

Med hänvisning till Messias prästerskaps början säger Matteus 4:16-17: “det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bo i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. 17 Från den tiden började Jesus predika och säga: “Omvänd er! Himmelriket är nära.”

Messias sade: “Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv.” Johannes 5:25

Paulus bekräftade detta: “för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna, du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.”” Efesierbrevet 5:14

Messsias, världens ljus, lyste över dem under Hans 3,5 åriga tjänst, som inträffade under Daniels 70:e vecka. Vissa accepterade honom som sin Messias och räddades till evigt liv; några avvisade honom och dömdes.

Johannes 3:16 “Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.“.

Johannes 3:18 “Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

När Paulus predikade Evangeliet för Judarna i Antiokia, förkastade de hans budskap.

Paulus svarade med “Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: “Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.” Apostlagärningarna 13:46

Detta uppfyller Messias liknelse om bröllopsfesten, att när Judarna avvisade honom som sin Messias och de förföljde och dödade sina tjänare, svarade han med,

Matteus 22:7 “Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad.

Matteus 22:8-9 “Sedan sade han till sina tjänare: Allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga.9 Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet.

Daniel 12: 3

De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt.

Messias lärjungar spred Evangeliets ljus och många blev frälsta.

Matteus 5:16 “På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Romarbrevet 10:15 Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!

Daniel 12:4

Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor.

Detta talar inte om sluttiden, utan tiden för slutet av de kommande dagarna för Israel.

Dessa ord för profetian till ett slut; och det är inte svårt att se likheten som de har till Matteus 28:19-20 sista ord,

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Kolosserbrevet 1:26-27 verifierar kunskapsupptäckten, “den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp.

Daniel 12:6

Daniel bad om mer information om ödeläggelsen av Jerusalem och Judarna.

…”Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting”?

Daniel 12:7

Ängeln svarade: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.

En tid, tider och en halv tid är 1260 dagar eller 3,5 år, som inträffade från december 66 e.Kr. till juli 70 e.Kr.

Det heliga folket är Judarna, som blev krossade av den Romerska armén.

Lukas 19:42-44 “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.

Obs! Det här handlar inte om de sista tiderna då det finns stor vedermöda i hela världen, snarare handlar det om att Judarna i Judeen splittras på grund av deras avvisande av Messias.

Daniel 12: 8

Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?

Han frågade hur “en tid av nöd ” (som talades om i vers 1) skulle sluta.

Det är samma period som den som Messias hänvisade till när han i Lukas 21:22 sa, “Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.

Daniel 12: 

Då sade han (ängeln): ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden.

KJV “And he (the angel) said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.”

Återigen, det står inte “the end of time” som i de sista dagarna; utan “the time of the end” – ”tiden för slutet” av den Judiska nationella existensen.

Messias Uppenbarelsebok (skriven 95 e.Kr.) beskriver uppfyllandet av många av profetiorna i Daniel, så kunskapen om deras uppfyllelse ökade efter tiden för slutet, efter att Judarnas sista dagar av den nationella existensen upphörde år 70 e.Kr.

Daniel 12:10

Många ska bli renade och tvättade och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

Det dyrbara blodet från Elohims Lamm har utgjutits och gjort många rena, vita och luttrade.

Matteus 26:28 “Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

Men de onda förstod inte tiden för Messias ankomst.

Lukas 19:41-44 “När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.

Och de avvisade sin utlovade Messias.

Matteus 23:32-36 “Fyll då också ni era fäders mått! 33 Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? 34 Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

SFB släktet Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

KJV “Fill up, then, the measure of your fathers’ guilt. Serpents, brood of vipers! How can you escape the condemnation of hell? Therefore, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes: some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation.”

Och de onda Judiska ledarna utlämnade honom till att bli korsfäst.

“Men Jesus sade: “Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.” Lukas 23:34

Daniel 12: 11-12

Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar. 12 Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.

Detta anger för oss att tidsintervallet mellan när förödelsens styggelse inträffade och när det dagliga offret togs bort var 1290 dagar.

Daniel 12:13

Men gå du bort tills slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut.

Så låt oss se hur Daniel 12 blev uppfylld på tidslinjen.

Dag 1 – november 66 e.Kr.

Den Romerska arméns första tillvägagångssätt under Cestius, var att omringa staden, som var “förödelsens styggelse” som Messias varnade lärjungarna för.

Matteus 24:15-16 “När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.

Detta bekräftas i Luke 21:20-21 i följdskriften: “När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judéen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.

Obs! Förödelsens styggelse måste vara något som lärjungarna kunde se. En avgudabild placerad i templet skulle inte kunna ses förutom av prästerna. För mer information, läs Abomination of Desolation Deception

Den Judiska historikern Josefus konstaterar att Cestius gjorde så snabba framsteg att staden var på väg att bli erövrad.

De upproriska elementen flydde i stor utsträckning och de fridfulla invånarna var på väg att öppna portarna för Romarna, när en anmärkningsvärd sak ägde rum, så oförklarlig ur en naturlig synpunkt att den endast kan hänföras till Guds direkta ingrepp, och för uppfyllandet av Kristi ord.

Josefus berättar hur folket skulle erkänna Cestius som sin välgörare när han plötsligt återkallade sina soldater och drog sig tillbaka från staden utan någon som helst anledning.

Om han inte hade dragit sig tillbaka när han gjorde, hade staden och helgedomen givetvis skonats; och Josefus säger att det var, antar jag, på grund av den motvilja som Gud redan hade mot staden och helgedomen som han (Cestius) blev hindrad från att sätta stopp för kriget den dagen (II 19: 6).

Detta berodde på att Messias lovade sina lärjungar ett sätt att undkomma, att “när de såg förödelsens styggelse” (de avgudadyrkande Romerska arméerna med bilderna av sina avgudar på sina baner) redo att ödelägga Jerusalem, “stå där det inte borde, “på helig plats” i Jerusalem; de ska då fly upp till bergen.

De undkom och Josefus noterade inte en enda Kristens död i Romarnas händer.

Romerska befälhavaren Titus och hans armédivisioner skickades sedan till Judéen, där de dödade Judar i städernas omgivningar och omringade Jerusalem.

Under denna tid dog Nero, Roms Kejsare, så den Romerska armén stannade i lägret runt staden Jerusalem och väntade på ytterligare order.

De försökte få Judarna att kapitulera, men Judarna blev uppmuntrade eftersom de såg Fadern, få den första divisionen av den Romerska armén att ge sig av utan anledning, så Judarna krigade mot Romarna.

När Vespasianus förklarades som Kejsare år 69 e.Kr., blev Titus (Vespasianus son) befalld att få slut på det Judiska upproret. För detta belönades Titus med en triumf; Titusbågen som firar minnet av Titus seger till denna dag.

Daniels profetia om de 70 veckorna (70 weeks of Daniel prophecy) förutsade furstens folk som kom för att ödelägga staden och templet.

Daniel 9:26 “Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Daniel 9:27 “Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Angående denna period av stor vedermöda säger Josefus, i inledningen av sin “Wars of the Jews” historiska dokumentation.

“Det hade skett att vår stad Jerusalem hade kommit i högre grad av sällhet än någon annan stad under den Romerska regeringen, och föll ändå i de ondaste olyckor igen. Följaktligen syns det mig som om alla människors olyckor från världens början, om de jämförs med Judarnas, inte är så stora som den var.”

Judarnas lidanden hade denna speciella karaktär, nämligen att de för det mesta orsakades av de stridande fraktionerna i staden, om vilka Josefus säger på ett annat ställe:

“Det är omöjligt att tydligt gå igenom varje exempel av dessa människors ondska. Därför ska jag kort sagt tala om det här: Det var inte heller någon annan stad som någonsin drabbades av sådant elände, och ingen tidsålder födde någonsin en generation mer fruktbar i ondska än vad den var från världens början “(Wars V. 10:5).

Eftersom Romarna hade omringat den muromgärdade staden, hade matförsörjningen stoppats och Judarna blev innestängda.

Som ett resultat dödades hundratusentals Judar:

Av interna strider, eftersom olika fraktioner stred mot varandra.

Av svält och sjukdom.

Av Romarnas korsfästelse av Judarna när de försökte hitta mat utanför stadsmurarna. Hundratals människor fångades varje natt och korsfästes utanför stadsmurarna, faktum är att så många korsfästes att träden hade flera kroppar hängande i dem.

Josefus berättade att en man, med samtycke från sin familj, dödade sina föräldrar, sin fru, sina barn och sist sig själv, för att undgå ett mycket värre öde i händerna på de onda människorna i staden.

Daniel 12:10 “ men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet…

Dag 1290 – juli 70 e.Kr.

Den Romerska armén bröt igenom Jerusalems murar och det dagliga offret togs bort.

Josefus har dokumenterat det datum då det inträffade och sade:

“Och nu gav Titus order till sina soldater som var med honom att gräva upp grunden på Antonias torn och göra en öppen passage för hans armé att komma upp, medan han själv hade tagit Josefus med sig; för att han hade blivit informerad om att, på den dag som var den sjuttonde dagen av Panemus, hade offret som kallas “det dagliga offret” inte kunde fullgöras i brist på människor att erbjuda det, och att folket var smärtsamt orolig över det “ (Wars, VI. 2.1.).

1290 dagar hade gått ifrån när den förödelsens styggelse (den Romerska armén under Cestius) uppträdde; tills det dagliga offret togs bort.

Messias hade varnat för blodsutgjutandet som skulle komma under denna generation.

Lukas 21:24 “De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Detta uppfyllde Matteus 24:29, då Översteprästen (Sol), Högsta rådet (månen) och de Judiska religiösa ledarna (stjärnor) avlägsnades från makten, deras ledarskap förmörkades för evigt.

Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas.

Detta uppfyllde liknelsen om de onda vinodlarna där de ogudaktiga arrendatorerna dödade vingårdens ägare.

Lukas 20:14-15 “Men när vinodlarna fick se honom, samrådde de med varandra och sade: Här är arvtagaren! Vi dödar honom, så blir arvet vårt. 15 Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem?

Detta uppfyllde Messias ord av Ve till de skriftlärda och fariséerna.

Matteus 23:34-36 ”Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

Kom ihåg vad de Judiska ledarna sa när de utlämnade Messias till att korsfästas:

Matteus 27:25 “Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!”

Och så blev det när den Romerska armén översvämmade staden och dödade hundratusentals Judar med svärdet. Och de som fångades såldes till slaveri.

Titus ville rädda templet, men de Romerska soldaterna var så rasande på de onda Judarna, att de rev ner det, stenen för sten, för att kunna ta allt guld.

Detta uppfyllde Messias ord i Matteus 24:1-2, “När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.

Dag 1335 – September 70 e.Kr.

I motsvarighet till detta är det dokumenterade faktumet att en och en halv månad efter att det dagliga offret upphört, avslutades  belägringen av Titus och innebar plötslig och oväntad besittning av övre staden, det sista fästet för de belägrade.

Denna sista åtgärd ägde rum, enligt Josefus, den sjunde dagen i den hebreiska månaden Elul, som svarade mot vår september; så att belägringens fortsatta varaktighet efter det dagliga offret upphört var ungefär en och en halv månad (Wars, VI 8, 4, 5).

Matteus 24:22 “Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Att dessa dagar “förkortades” av någon Gudomlig inblandning, indikeras av det plötsliga och oväntade sättet på vilket det sista fästet föll. Josefus berättar hur “tyrannerna” (den dominerande fraktionen i staden) gav upp.

“Utlämnade sig helt och hållet för den säkerhet de hade i sin egen makt och kom ner från själva tornen, där de aldrig kunde ha tagits med våld. … De lämnade dessa torn av sig själva; eller snarare de utstöttes från dem av Gud själv. Romarna, som när de hade kommit till den sista muren utan blodutgjutning, kunde knappt tro vad som tycktes vara sant. “(ibid).

Med tanke på den utlovade välsignelsen i Daniel 12:12 (Salig är den som håller ut och når fram till 1 335 dagar.) kan det påpekas att Titus omedelbart förlängde nådatiden till de överlevande och han släppte de fria som hade blivit bundna av tyrannerna (Wars, VI, 9, 1).

Påminns om vår Messias ord när han hänvisade till samma period av oöverträffad nöd, Han sa i Matteus 24:13, “Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.“.

Så följde Messias anhängare som hade blivit fängslade av vissa Judar, befriade från Titus och uppfyllde Messias löfte till dem som uthärdar under den tiden av stor utmaning.

Anm: 1290 dagar + 45 dagar = 1335 dagar, så 1260, 1290 och de 1335 dagarnas profetior har uppfyllts. Om du hör en pastor undervisa om att de gäller i framtiden, vet du nu att deras undervisning är falsk.

Som du kan se beskriver profetiorna i Daniel 12 förödelsen av Judarna och Jerusalem år 70 e.Kr., inte en framtida vedermödoperiod som påverkar hela världen.

Här är scenen för “Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till…“.

100 tusentals Judar dog i den muromgärdade staden Jerusalem, redan innan den Romerska armén kom in i staden. Ingen begravde någon av rädsla för att bli dödad. Alla dessa kroppar lades bara på hög på gatorna och runt templet.

Många tusentals Judar korsfästes utanför den muromgärdade staden, så att alla träd var fulla av döda kroppar.

100 tusentals Judar dödades av det Romerska svärdet.

97 000 Judar fångades och såldes som slavar.

Men alla som fanns skrivna i livets bok, Messias kyrka, blev räddade.

Det här var tiden för Jakobs Nöd (Jeremia 30:7), inte något sluttidsscenario.

Daniel 12:7 Och “….när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.”

Så när du hör en profetlärare som citerar verser från Daniel 9, 10, 11 och 12, att tillämpar dem på en sluttida antikrist, vet du nu att det är en falsk profet.

De kan bara vara missledda, de kan vara vargar i fårakläder, men ändå, deras läror om profetian är falska, och de kommer att hållas ansvariga inför Fadern.

Om din pastor är läraktig (många är det inte), snälla dela den här studien med dem, ty Elohims sanna tjänare vill verkligen veta sanningen. amen!

Om du undrar hur det är möjligt att så många pastorer inte förstår profetians uppfyllelse, klicka på How The Deceptions Spread

Print Friendly, PDF & Email