Förstå Uppfyllandet Av Predikan På Olivberget

Att förstå Predikan på Olivberget i Matteus 24 är mycket viktigt på grund av sanningen om dess uppfyllelse och de bedrägerier som bygger på den.

För att förstå sanningen måste vi lägga undan förutfattade meningar, eftersom vi har blivit lärda att tro att det endast gäller tidens slut.

Genom hela historien har Messias anhängare trott på dess uppfyllelse under första århundradet, men fienden har varit mycket effektiv i denna desinformationens tidsålder.

Jag ber dig inte vara okritisk och inte tänka efter och analysera utan att du ska ha ett öppet sinne; för det är när vi tror att vi förstår sanningen, som vi är blockerade för andra åsikter och infallsvinklar.

1 Kor 8:2 Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha.

Sanningen är den att det som Messias förkunnade i Matteus 24, Mark 13 och Lukas 21, som kallas Predikan på Olivberget (Olivet Diskourse); uppfylldes under första århundradet.

Om du avvisar det uttalandet, låt mig påminna dig om att Messias förklarade: “Verily I say unto you, this generation shall not pass, till all these things be fulfilled.” (“Sannerligen säger jag till dig, denna generation kommer inte att förgå förrän alla dessa saker är uppfyllda“)

SFB: “Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.” Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

Alltför många människor avfärdar Messias klara proklamation, men jag tror hans ord och har bevisat hur det hela blev uppfyllt i den generationen.

Obs! Det här är bara en sammanfattning, för att ge dig en översikt. Detaljerade förklaringar finns i de separata studierna.

Matteus 23 dokumenterar att Messias just har tillrättavisat de Judiska ledarna och uttalat verop över dem och proklamerar att alla profeternas rättfärdiga blod som hade blivit dödade skulle komma över dem.

Då lämnade Messias staden och tittade tillbaka, Hans lärjungar pekade på det vackra templet; på detta svarade Han “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.

När de satte sig på Olivberget, med utsikt över staden och templet, frågade lärjungarna Messias om när ödeläggelsen skulle äga rum och vad som skulle vara tecknet.

Det korrekta sammanhanget med Predikan på Olivberget är templets ödeläggelse, inte tidens slut.

Lärjungarna förstod profetian om de 70-årsveckorna i Daniel 9 som förutspådde att templet och staden skulle bli ödelagda, eftersom de Judiska ledarna skulle utlämna Messias till att bli dödad; så de ville veta mer om när det skulle ske.

Messias hänvisade till Daniel 9 när han förutsåg tecknet, kallat förödelsens styggelse.

Dan 9:26 ”Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Lukas dokumentation av Predikan på Olivberget definierar tydligt vad förödelsens styggelse var:

Lukas 21:20-21 “När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.

När vi kopplar ihop de två profetiorna ser vi hur den Romerska armén, “furstens folk”, som omger den heliga staden Jerusalem år 66 e.Kr., var det tydliga tecknet på att staden och templets ödeläggelse var nära.

Det finns tre dokumenterade berättelser av Predikan på Olivberget, och bara Matteus lade till uttrycket ”och vad ska vara tecknet på din ankomst och världens slut?”  SFB Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?

Markus 13:4 säger: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?

Lukas 21:7 säger, “Då frågade de honom: “Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?

När det gäller Matteus fråga om “världens slut“, bör det översättas som “slutet på tidsåldern“.

Andra bokstavliga översättningar som ISR 98 och New King James översätter “och i slutet av tidsåldern”.

Matteus frågade om slutet för den “Judiska tidsåldern”, eftersom Messias just hade förklarat att de Judiska ledarna och templet skulle bli ödelagt, vilket skulle upphöra med den Judiska nationens existens.

Den Judiska nationens “tidigare dagar” slutade när Judarna blev tillfångatagna av Babylonierna. De “sista dagarna” började när de frisläpptes från den Babyloniska fångenskapen under 5:e århundradet f.Kr. och slutade under 1:a århundradet e.Kr.

Jag tror att Matteus förstod att Messias skulle komma i skyarna för att övervaka templets, stadens och Judarnas ödeläggelse. Detta förklaras i studien Messias kommer bland molnen i stor makt och härlighet

Tiden för den Stora Vedermödan som Messias förutsade var så fruktansvärd att det i slutet fanns 1,1. miljoner döda Judar liggande ute i det öppna, i och omkring Jerusalem; med vilda djur och fåglar som åt på deras kroppar.

De dog av hungersnöd, farsot, stridigheter, självmord, korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Träden runt Jerusalem fylldes med de korsfästa Judarnas döda kroppar; de hade försökt att smyga ut ur staden på natten för att hitta mat.

Även om fler människor har dött i andra tider av vedermöda var denna hemska syn i den lilla staden Jerusalem så koncentrerad att Messias proklamerade:

Matteus 24:21 ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.

Om denna period av stor vedermöda skriver Josefus, i inledningen till sin “Wars of the Jews” historiska dokumentär.

“Det hade skett att vår stad Jerusalem hade kommit i högre grad av sällhet än någon annan stad under den Romerska regeringen, och föll slutligen i de smärtsammaste katastrofer igen. Följaktligen syns det mig som om alla människors olyckor från världens början, om de jämförs med Judarna, inte är så stora som de var.”

Detta förklaras i studien Den stora Vedermödan i Mattheus 24.

Obs! Tiden för “stor vedermöda” i Uppenbarelseboken hänvisar till en annan tid av vedermöda för de heliga.

Messias hänvisning till att “solen blir förmörkad, månen inte ger sitt ljus och stjärnorna faller från himlen”; pekar inte på den bokstavliga himlen i sluttiderna; men på den Judiska politiska hierarkin som fråntas makten.

Jesaja använde samma terminologi när han hänvisade till Elohims dom över Babels ledning i Jesaja 13:10 “För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken.” Och minsann blev inte Babels makt omintetgjord av det Medo-Persiska Imperiet.

I Predikan på Olivberget hänvisar Messias till Översteprästen, vilken var solen; Sanhedrinrådet som var månen; och de många rabbinerna, vilka var stjärnorna; vilka dödades och avsattes under den Romerska belägringen.

Detta förklaras i studien Solen, Månen och stjärnorna i Matteus 24:29.

“Kommer på ett moln i stor makt och härlighet” hänvisar inte till Messias andra återkomst, utan till Hans närvaro eftersom Han förorsakade den Romerska armén att ödelägga staden, templet och Judarna.

Termen “moln” kan representera dom, och i detta fall representerade Judarna de som avvisade Messias och utlämnade honom till att bli dödad.

Den Judiska historikern Josefus dokumenterade vittnesbördet från människor som såg detta bland molnen:

På den tjugoförsta dagen i månaden Artemisia [Jyar] uppträdde ett visst underbart och häpnadsväckande fenomen. Jag antar att grunden för det verkar vara en fabel, om det inte var relaterat till dem som såg det, och inte de händelser som följde det av så stor natur att de förtjänar sådana signaler; för före solnedgången sågs vagnar och soldater i rustning köra runt omkring molnen och omkringliggande städer (Josephus The Wars of the Jews 6.5.3.)

Daniel 12 beskrev skådeplatsen för den stora vedermödan i Jerusalem från 66-70 e.Kr., då profetiorna om de 1.290 och 1.335 dagarna blev uppfyllda.

Från den tidpunkt då den första divisionen av den Romerska armén, förödelsens styggelse, visade sig år 66 e.Kr.; tills nästa division översvämmade staden år 70 e.Kr., var det 1290 dagar.

Belägringen varade 45 dagar och slutade plötsligt när den sista högborgen av Judiska rebeller plötsligt gav upp; vilket uppfyller de 1335 dagarna.

Detta förklaras i studien Messias kommer bland molnen i stor makt och härlighet

“Samla ihop hans utvalda” hänvisar till Kyrkans ledare som samlade ihop den tidiga Kyrkan, som hade flytt till bergen för att få säkerhet; för att sedan sända ut dem till att predika Evangeliet.  

Det grekiska ordet för “änglar” kan referera till kyrkans ledare. Med tanke på sammanhanget kan vi se att ledarna skulle ha samlat ihop den tidiga Kyrkan, som hade spridits ut i bergen för trygghet under tiden för den stora vedermödan i Judéen.

Den Romerska belägringen av Jerusalem var över. Jerusalem låg i ruiner, så det fanns ingen återvändo. Ledarna sände ut den tidiga Kyrkan för att proklamera Evangeliet, för att fortsätta sitt uppdrag till alla delar av den Romerska världen för att samla ihop Elohims utvalda.

Detta förklaras i studien Samla ihop sina utvalda

De Judiska ledarna ville att Messias skulle etablera sitt rike, störta Romarna och upphöja dem till rikets ledare.

I stället skedde det motsatta. Messias orsakade den Romerska armén,  furstens folk i Daniel 9, att ödelägga de Judiska ledarna och deras tempel.

Detta avsatte dem från deras makt och gjorde effektivt slut på den Judiska nationen.

För att kunna etablera sin Faders rike, måste Messias avskaffa de gamla typerna av maktstrukturer, som hade pekat på den sanna typen.

Han avskaffade templet som var gjort med händer för att skapa templet gjort utan händer; där Messias är hörnstenen, apostlarna grunden och de heliga de små stenarna som utgör murarna; där Elohim bor.

Han avskaffade översteprästen, eftersom Messias är vår överstepräst som medlar för oss.

Han tog bort det Judiska prästsystemet, eftersom de Heliga (bestående av troende Judar och hedningar) är Prästerna som erbjuder andliga offer till Fadern.

Han ödelade staden Jerusalem, eftersom Messias brud är det helig Jerusalem.

Elohims rike etablerades under första århundradet. Detta förklaras i studien Messias upprättar Sitt Rike.

Obs! Det här är inte en Preteristisk webbplats, som menar att all profetia blev uppfylld under det första århundradet; då min web-plats Uppenbarelebokens Tidlinje Tolkad (Revelation Timeline Decoded) visar hur Uppenbarelseboken har hållit på att bli uppfylld sedan den skrevs under det 1:a århundradet och inte kommer att vara fullständigt uppfylld förrän Messias återvänder.

Men historien visar att många profetior, såsom Daniels 70:e Vecka (70th week of Daniel), Predikan på Olivberget och Daniel 12, uppfylldes under det första århundradet; eftersom de gällde den Judiska nationen.

David Nikao

För att förstå en profetia behöver vi förstå den i sitt riktiga sammanhang.

Nästa Predikan på Olivberget Studie: Sammanhanget i Predikan på Olivberget

Referens för vidare studier: The Witness of 70 A.D. – Let God Be True

Print Friendly, PDF & Email