Den Stora Vedermödan I Matteus 24

Denna Predikan på Olivberget studie handlar om tiden för den stora vedermödan som Messias beskrev i Matteus 24.

Obs! Det finns flera olika tider av “stor vedermöda” som definieras i Nya testamentet. som inte pekar på samma tidsperiod.

En blev uppfylld när Satan använde det Romerska riket för att försöka utplåna den tidiga Kyrkan och dödade 10 miljoner heliga.

En annan blev uppfylld under de 1260 år av regerande av de antikristliga Romerska Påvarna, från 538-1798 e.Kr. när de dödade över 50 miljoner heliga. Läs 1260 År Av Stor Vedermöda

Den andra kommer att omfattas av denna studie.

Det riktiga sammanhanget med Predikan på Olivberget är inte sluttiden, utan snarare om Messias förklaring att templet i Jerusalem skulle ödeläggas.

Lärjungarna förstod profetian i Daniel 9, och de frågade när Messias skulle göra att templet och staden skulle förstöras, och därmed avsluta Judarnas senare dagar, som Messias just tillrättavisat i Matteus 23.

Matteus är den enda som skrev om “världens ände”, Lukas och Markus gjorde inte det. Det bör återges som “tidsålder“, eftersom det pekar på Judarnas senare dagar, från när de släpptes från Babylon, tills templet förstördes år 70 e.Kr.

Daniel 9:26 varnade Judarna för att templet och staden skulle bli ödelagda. Daniel förstod detta som att betyda att för att Judarna skulle utlämna Messias till att bli dödad skulle de bli ödelagda. Det var därför Daniel var så exalterad.

Men efter de sextiotvå veckorna ska den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

I Matteus 24:20-22 varnade Messias om den kommande tiden av stor vedermöda som Daniel förutsade:

Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Obs! Uppmaningen för de heliga att fly från Judéen är mycket specifik för de heliga under det första århundradet, och kan inte gälla för heliga i de sista tiderna där det inte finns något Judéen. Att be om att deras flykt inte skulle vara på sabbaten gäller för det första århundradet, då de Judiska ledarna skulle ha stängt stadens portar och förbjudit dem att gå ut ur staden, vilket inte gäller för sluttiderna.

Sedan berättade Messias i Matteus 24:34 att alla de saker som han just proklamerade skulle uppfyllas i den generationen

Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

SFB: Det här släktet Grek. geneá betyder både “generation” och “folk”.

Vissa människor avvisar Hans ord genom att säga att han inte hänvisade till den generationen, men Hans ord till Judarna i Hans samtid avslöjar att han verkligen talade om dem:

Lukas 11:30 ”Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska Människosonen vara det för det här släktet.

Lukas 17:25 ”Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.

Lukas 11:51 ” från Abels blod ända till Sakarjas blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det ska utkrävas av det här släktet.

Eftersom människor inte förstår den fruktansvärda olycka som hände Judarna under första århundradet, tror de att uppfyllelsen kommer i sluttiden.

Men som du kommer att se var det en intensiv tid med lidande för Judarna, som hade förkastat Messias. När Messias leddes för att bli korsfäst sade han:

Lukas 23:28 “Då vände Jesus sig till dem och sade: “Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. 

Obs! Lukas förklaring:

Lukas 21:22 “Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.

Hämndens dagar är från Elohim mot de avfälliga Judarna, inte mot någon sista tidens antikrist.

Nästan alla profeter hade hotat med dom mot den onda staden. De hade talat om dess brott och hotat med dess förstörelse. En gång förstörde Elohim Jerusalem och förde folket till Babel; men deras brott upprepades när de återvände, och Elohim hade återigen hotat med deras förödelse. Särskilt var just denna förstörelse förutspådd av Daniel, i Daniel 9:26-27.

Obs! Lukas förklaring:

Lukas 21:23-24 “Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. 24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Detta visar tydligt att Lukas förutsåg en fulländning när det gäller endast Jerusalem – den slutliga diasporan, och hedningarnas nedtrampande av Jerusalem.

Ordet hedning talar om Romarna, som användes för att uppfylla profetian om templets, stadens och Judarnas ödeläggelse.

Så låt oss ta Messias på Hans ord och se hur hans ord faktiskt uppfylldes när prinsen till ett folk, den Romerska armén, invaderade Judéen för att ödelägga templet, staden Jerusalem och det Judiska folket.

De flesta Kristna underskattar kraftigt Judarnas ödeläggelse under det första århundradet, utan att förstå hur Messias fick den Romerska armén att orsaka en katastrof olikt någon annan tid i historien.

Lägg märke till att det står “och inte heller ska komma“. Om denna tid av stor vedermöda faktiskt uppfylldes i de sista dagarna innan Messias återvände, skulle det inte finnas någon mer tid att få en annan tid av stor vedermöda; och Messias förklaring blir inte begriplig.

Istället skulle vedermödan år 70 e.Kr. följas av andra tider av vedermöda, som passar Messias förklaring.

Detta stämmer perfekt med Daniel 12:1, “På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då folken blev till och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst, alla som är skrivna i boken

Straffet, som då skulle falla på staden och folket, skulle vara av uttömmande karaktär. Hans ord förbjuder helt och hållet tanken på en annan och mer allvarlig nationell katastrof som är reserverad för en framtida dag. (E.M)

Här är en sammanfattning av vad som hände, som dokumenterats av den Judiske historikern Josefus:

På vägen genom Judéen till Jerusalem dödade den Romerska armén Judar i 10 tusental i de avlägsna städerna. De invaderade Judéen från norr, marscherade längs kusten och dödade många – 18.000 bara i Askelon.

Den Romerska armén omringade Jerusalem och skar av livsmedelsförsörjningen. Krigsfraktioner inne i staden förstörde spannmålslagren. Detta ledde till en allvarlig hungersnöd och dödade många. Josefus registrerar att hungersnöden utvidgades och förtärde människorna i hela hus och familjer. De övre rummen var fulla av kvinnor och barn som dog av hungersnöd; och stadens vägar var fulla av döda kroppar från de gamla.

Folk dödade varandra när de kämpade om mat. De mest hemska och otroliga plågorna påfördes alla som misstänktes ha mat gömd.

Staden var uppdelad i olika läger med rivaliserande grupper. Den mest våldsamma gruppen i staden var Seloterna. Dessa kallade till sin hjälp ett band av blodtörstiga Edomiter, som satte sig på de folk som var fridfullt sinnade och slaktade unga och gamla tills hela det yttre templet var översköljt med blod, och den dagen såg de 8500 döda kroppar där.

Men för de uppviglande gängen själva så kämpade de mot varandra medan de trampade på de döda kroppar som låg upplagda på varandra och fylldes av ett galet raseri från de döda kropparna under deras fötter, och blev ännu mer våldsamma. De hitta dessutom fortfarande på ondskefulla saker mot varandra. och när de hade bestämt sig för någonting, utförde de det utan barmhärtighet, och utelämnade ingen metod att plåga eller av barbariskhet.

Josefus berättar också om de fruktansvärda plågorna som påfördes adelsmän och medborgare av bättre sort som vägrade att uppfylla Seloternas krav. De dödades efter att ha blivit horribelt torterade, och genom fruktan vågade ingen begrava dem. På så sätt utplånades 12 000 av de mer framträdande invånarna.

Ljudet från de som kämpade var oupphörligt, både dag och natt; men klagomålen hos de som sörgde översteg ljudet från striderna.

De döda kropparna fördes inte utanför staden och begravdes, av rädsla för att bli dödade, så de staplaqdes upp runt staden. Blodet av alla slags döda kroppar var i sjöar i de heliga områdena själva.

Pestsmitta från smutsiga förhållanden orsakade sjukdomar och död.

En man, med sin familjs samtycke, dödade sina föräldrar, sina barn, sin fru och sig själv; för att rädda sig från ett värre öde.

En kvinna, ansedd för sin familj och sin rikedom, som, medan hon led av hungersnöd, dödade sitt spädbarn och stekte honom och efter att ha ätit hälften av honom, gömde den andra hälften.

Eftersom matleveransen skars av av Romarna kom Judarna av ren desperation att smyga över stadsmuren på natten för att hitta mat. De fångades, torterades och korsfästes av den Romerska armén. Vid ett tillfälle korsfästes 500 människor per natt på träden runt staden, så att alla träd hade flera kroppar hängande i sig. Och dessa kroppar togs inte ner, utan lämnades för att ruttna och bli uppätna av fåglar och djur.

År 70 e.Kr. när folket till en prins, den Romerska armén svämmade in i Jerusalem, dödade de återstående Judarna med svärdet och trampade över döda kroppar.

Fåglar, hundar och vilda djur åt köttet från de fallna.

15.000 flyende Judar dödades av Romarna, och antalet människor som tvingades att hoppa i Jordanfloden var häpnadsväckande. Hela landet, genom vilket de flydde, fylldes av slakt, och Jordanfloden kunde inte korsas på grund av de döda kropparna som fanns i den.

97 000 fängslades och såldes billigt till platser som Egypten, som om de kom tillbaka till slaveriet.

Vid slutet av belägringen år 70 e.Kr. fanns det 1,1. miljoner döda Judar, varav ingen av dem blev begravda.

Deras kroppar staplades i staden och föll i templet. Deras kroppar fyllde alla träden utanför staden. Blod fanns utan tvekan överallt. Vilda djur och rovfåglar åt på deras döda kroppar. Scenen och stanken måste ha varit intensiva, olikt någonting som någonsin setts före eller efter detta.

Om den här tidens stora vedermöda säger den Judiske historikern Josefus, i introduktionen till sin historiska dokumentär “Wars of the Jews”.

Det hade skett att vår stad Jerusalem hade kommit i en högre grad av lycksalighet än någon annan stad under den Romerska regeringen, och föll ändå i de svåraste olyckorna igen. Följaktligen ses det mig som om alla människors olyckor från världens början, om de jämförs med Judarnas, inte är så stora som de var.”

Judarnas lidanden hade denna märkliga karaktäristik, nämligen som de tillfogade sig själva av de stridande fraktionerna i staden, om vilka Josefus säger på ett annat ställe:

Det är omöjligt att tydligt gå över varje förekomst av dessa människors missgärning. Därför ska jag kort sagt tala om det här: Det var inte heller någon annan stad som någonsin drabbades av sådant elände, och ingen tidsålder hade någonsin fött en generation mer fruktbar i ondska än vad den var från världens början” (Wars V. 10:5).

Messias hade varnat för blodsutgjutningen som skulle komma över denna generation.

Lukas 21:24 “De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Detta uppfyllde liknelsen om de onda vinodlarna, när de ogudaktiga vinodlarna dödade ägaren till vingården.

Lukas 20:14-15 “Men när vinodlarna fick se honom, samrådde de med varandra och sade: Här är arvtagaren! Vi dödar honom, så blir arvet vårt. 15 Och de kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem?

Detta uppfyllde Messias ord av Ve över de skriftlärda och fariséerna.

Matteus 23:34-36 “Därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36 Jag säger er sanningen: Allt detta ska komma över det här släktet.

Minns vad de Judiska ledarna sa när de överlämnade Messias till att korsfästas:

Matteus 27:25 “Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!”

Som så var det, när den Romerska armén strömmade in i staden och dödade hundratusentals Judar med svärd. Och de som togs tillfånga såldes som slavar.

Titus ville rädda templet, men de Romerska soldaterna var så rasande på de onda Judarna, att de rev ner sten för sten för att kunna ta allt guld.

Detta uppfyllde Messias ord i Matteus 24:1-2, “När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”

Video: Rom och Jerusalem i krig – Förstörelsen av det judiska templet

 

Följande information är från Philip Mauros väldokumenterade verk, “De sjuttio veckorna och den stora vedermödan – En studie av de två sista visionerna i Daniel och av Herrens Jesu Kristi predikan på Olivberget“.

Den Judiska historikern Josefus ägnar nästan tvåhundra stora sidor (de skulle fylla upp till fyra hundra ordinära storlekar) åt händelserna av “dessa hämndens dagar”.

Vi kan bara hänvisa till några få av de tragiska händelserna. men eftersom inte många av våra läsare har tillgång till Josefus historia, tror vi att vi gör dem en tjänst genom att ge den bästa idén vi kan, i liten omfattning, av händelserna under dessa tider.

Efter reträtten av den Romerske arméledaren Cestius slaktades cirka 10 000 Judar i Damaskus; och sedan blev det uppenbart att krig mot Romarna var oundvikligt, började Judarna förbereda sig för att försvara Jerusalem.

Vid den tiden utsågs Josefus, författaren av denna berättelse, till general för arméerna i Galileen. Han verkar ha haft stor förmåga och framgång som soldat, men han blev slutligen övermannad och fångad av Romarna. När det gäller en av hans militära operationer säger hans översättare: “Jag kan inte annat än tro att Josefus knep är ett av de finaste som någonsin uppfunnits och utförts av någon krigare alls”.

Vid denna tidpunkt utsåg kejsar Nero Vespasianus, en tapper och erfaren general, till uppgiften att underkuva Judarna. och Vespasianus utsåg sin son Titus till att hjälpa honom. De invaderade Judéen från norr, marscherade längs kusten och dödade många 18.000 bara i Askelon. Således var Galileen överallt fyllt av eld och blod; Det var inte heller befriat från någon form av elände eller olycka (III 4: 1).

Incidenterna för denna belägring var hemska; och bland dem var händelser som måste påminna om Herrens ord, ”men ve de som väntar barn och de som ger di i dessa dagar”. Romarna var så upprörda av Judarnas långa och hårda motstånd att de inte skonade någon, och heller inte ömkade sig för någon. Dessutom, i desperation, begick många självmord.

Josefus liv blev sparat på ett sätt som verkar mirakulöst (III 8: 4-7), och han blev fängslad till Vespasianus, för vilken han profeterade att både han och Titus, hans son, skulle bli Cesar och kejsare.

Josefus var med Titus under den efterföljande belägringen av Jerusalem, där orättvisa och elände nådde en gräns som omöjligt kunde överskrids på jorden. Endast statusen för de förlorade i helvetet kan vara värre.

Efter att Jotapata föll intogs Joppa, och sedan Tiberias och Taricheae (Magdala) vid Gennesarets sjö. Tusentals dödades och över 30 000 från det enda namngivna stället ensamt såldes till slaveri. Efter att ha helt underkuvat Galileen ledde Vespasianus sin armé till Jerusalem.

För en rätt förståelse av Matteus 24:15-21 är det viktigt att veta att de Romerska arméerna i mer än ett år var upptagna med förstörelsen av provinserna Galiléen och Juda, innan Jerusalem blev belägrat. Det bör också noteras att Kristi första varningar till att fly var till dem som befann sig i Judéen (Matteus 24:16)

Detta gör det helt säkert att förödelsens styggelse stående på helig plats, som var den utsedda signalen för dem som befann sig i Judeen att fly i bergen, inte var en avgudabild som upprättades i templets inre helgedom. Ty Judeens ödeläggelse blev utförd långt före det att Jerusalem och templet intogs.

Vid den tiden när Vespasianus ledde sina arméer mot Jerusalem, var den dömda staden i ett tillstånd av obeskrivlig kaos och förvirring, så att Judarna under hela belägringen drabbades mycket mer av varandra innanför murarna än från fienden utanför .

Josefus säger att det var kaos och inbördeskrig i varje stad, och alla som inte var drabbade av Romarna vände sina händer mot varandra. Det var också en bitter strid mellan de som var för krig och de som önskade fred (IV 3: 2).

Josefus berättar vidare om det högsta prästerskapets fullständiga skam och undergång, det fundament av människor som upphöjdes till tjänsten. och också om vanhelgande av fristaden.

Det mest våldsamma partiet i staden var Seloterna. Dessa kallade till sin hjälp ett band av blodtörstiga Edomiter, som satte sig på folket som var fridfullt sinnade och slaktade unga och gamla tills det yttre templet var allt överfullt med blod, och den dagen såg de 8500 döda kroppar där.

Bland de döda fanns Ananias, tidigare Överstepräst, en ärevördig och värdig man, om vilken Josefus sade:

“Jag skulle inte missta mig om jag sa att Ananias död var början på stadens förstörelse, och att den här dagen kan vara dagen när hennes murar raserades, och förstörelsen av hennes angelägenheter; det var den dag då de såg sin överstepräst och sin bevarandes upphandlare dräpas mitt i sin stad. * * *

Och jag kan inte bara tänka mig annat än att det var för att Gud hade dömt denna stad till ödeläggelse, som en förorenad stad, och hade bestämt sig för att rensa Sin helgedom med eld, att han stoppar dessa, deras stora försvarare, medan de som lite tidigare hade burit heliga kläder och ledde den allmänna dyrkan, kastades ut nakna för att bli mat till hundar och vilda djur.

Efter att dessa slogs ihjäl angrep Seloterna och Edomiterna folket som djur och skar av deras halsar.

Josefus berättar också om de fruktansvärda plågorna som drabbade adelsmän och medborgare av finare klass som vägrade att uppfylla Seloternas krav. De dödades efter att ha blivit horribelt torterade, och genom rädsla vågade ingen att begrava dem. På så sätt omkom 12 000 av de mer framträdande invånarna (IV 5: 3). Vi citerar vidare:

“Längs alla vägar ligger också ett stort antal döda i högar; och många som i början var ivriga att förgöra staden valde hellre att förgås där; för hoppet om begravning gjorde en död i sin egen stad mindre hemsk för dem. Men Seloterna kom till sist till den grad av barbari att inte tillåta en begravning, antingen på de som dödades i staden eller på de som ligger längs vägarna; som om de samtidigt vanärade människor med sina onda handlingar, skulle de också förorena gudomen själv, de lämnade de döda kropparna under solen att ruttna. (IV, 6, 3).

Omkring denna tid dödades över 15.000 Judar på flykt av Romarna, och antalet av dem som tvingades att hoppa i Jordanfloden var förödande. Hela landet genom vilket de flydde fylldes av slakt, och Jordanfloden kunde inte passeras på grund av de döda kropparna som fanns i den (IV. 8, 5, 6).

VESPASIANUS ÅTERKALLAS. TITUS BLIR ANSVARIG

Vid denna tidpunkt blev Vespasianus kallad till Rom på grund av Kejsar Neros död, och operationerna mot Judarna överläts till Titus. Vespasianus själv blev snart därefter Kejsare.

Under tiden stod en annan tyrann upp, vars namn var Simon, och om honom säger Josefus: Nu var denna Simon, som var utanför murarna, en större skräck för folket än Romarna själva; medan de Seloter som var innanför murarna i staden var mer hårdföra mot dem än de båda andra.

Dessa Seloter leddes av en tyrann som hette Johannes; och de mord och den orenhet som de hängav sig åt är obeskrivliga (se Bok IV, 9 kap. 10).

För att störta Johannes erkände folket äntligen Simon och hans anhängare. Från och med den tiden blev inbördeskriget i staden mer oupphörligt och dödligt. Den distraherade staden delades nu in i tre fraktioner istället för två.

Striderna fördes även i Templets inre gård; varpå Josefus begråter att även de som kom med offer till templet, dödades och stänkte ner altaret med sitt eget blod tills döda kroppar från främlingar blandas med kroppar från sina egna landsmän och kropparna av profana människor blandas med de av präster och blod av alla slags döda kroppar fanns i sjöar i de heliga områdena själva (V 1: 3).

Det är visst, det har aldrig varit sådana förhållanden som dessa i någon stad varken före eller efter.

Bland de förskräckliga olyckorna som drabbade de bedrövade folket var förstörelsen av sädesmagasinen och lagerhus av mat, så att hungersnöd snart lades till de andra fasorna. De stridande fraktionerna var överens om ingenting annat än att döda de oskyldiga. Säger Josefus:

Bullret från de som kämpade var oupphörligt, både dag och natt; men klagomålen hos de som sörjde översteg ljudet från striderna. Inte heller fanns det något tillfälle för dem att upphöra med sina klagomål, för deras olyckor kom ständigt, den ena över den andra.

Men för de upproriska trupperna själva så kämpade de mot varandra medan de trampade på de döda kropparna som låg upplagda på varandra och fylldes av ett galet raseri från de döda kropparna under deras fötter, och blev därmed ännu brutalare. De hittade dessutom på ondskefulla saker mot varandra. och när de hade hittat på någonting, utförde de det utan barmhärtighet, och utelämnade ingen pina eller barbarisk metod “(V. 2. 5).

Vid den tid som beskrivits i de föregående styckena hade de Romerska arméerna ännu inte nått staden, och i den mån som påsk säsongen nu kom och saker och ting tycktes lugna ner sig, öppnades portarna för sådana som ville se den stora festen., i en fotnot säger översättaren:

“Här ser vi den sanna orsaken till det stora antalet Judar som fanns i Jerusalem under denna belägring av Titus och som förgick där. Ty belägringen började vid påsktiden, då sådana häpnadsväckande stora mängder av Judar och Proselyter kom från alla delar av Judéen och från andra länder.

När det gäller antalet som förgick under denna belägring försäkrar oss Josefus, som vi kommer att se här, att de var 1.100.000, förutom 97.000 fångar.

Detta är nämnvärt som den sista påsken. Den glädjande festmåltiden för Guds stora befrielse för sitt folk ut ur Egypten slutade i en orgie av blod.

Tyrannen Johannes utnyttjade detta tillfälle att introducera några av hans anhängare, med dolda vapen, bland myllret av tillbedjare i templet, som mördade många, medan andra rullades ihop i högar och trampades på och slogs utan barmhärtighet.

Och nu, även fast de Romerska arméerna stod vid deras portar, började de krigande fraktionerna att igen förgöra varandra och de oskyldiga invånarna.

“För”, säger Josefus, de återvände till sin tidigare galenskap och skilde den ene från den andre och utkämpade detta; och de gjorde allt som belägrarna kunde önska att de skulle göra. Ty de led aldrig mer av det Romarna gjorde än de fick varandra att lida; Det fanns inte heller något elände uthärdat av staden som, efter vad dessa män gjorde, skulle kunna uppfattas som nytt. Det var mest av allt olyckligt innan det störtades; och de som intog staden gjorde det en välgärning. För jag vågar säga att uppviglingen förstörde staden, och Romarna förstörde uppviglingen. Detta var en mycket svårare sak än att förstöra murarna. Så vi kan rättvist tillskriva våra olyckor till vårt eget folk (V. 6, 2).

Detta är det mest förvånande inslaget i denna stora vedermöda; ty det finns säkert ingen belägrad stad vars invånare led mer av varandra än från den gemensamma fienden. I denna egenskap av fallet ser vi tydligt att det är en av dom; och det, som aposteln Paulus sa, har vreden kommit över dem till det yttersta.

Vid denna tidpunkt började belägringen bli allvarlig. Titus skickade emellertid Josefus för att prata med Judarna och erbjöd dem barmhärtighet och uppmanade dem att ge upp. Josefus gjorde en allvarlig vädjan till dem att inte göra motstånd mot Roms makt och påpekade att Gud inte längre var med dem.

Men det var till ingen nytta. Så belägringen fortsatte utanför, och hungersnöd började rasa innanför murarna, så att barn drog ut småbitar som de åt ur sina föräldrars munnar och även mödrar berövade sina spädbarn de sista bitarna av mat som kunde ha uppburit deras liv.

Krigarna behöll självklart för egen användning den mat det fanns, och det verkar som om de hade en stor glädje att se andra lida. Det var en slags galenskap. De hittade på fruktansvärda metoder att plåga, som det inte skulle vara passande att beskriva. Och detta gjordes, säger Josefus, för att hålla igång deras galenskap (V 10: 3).

De mest hemska och otroliga plågorna drabbade alla som misstänktes ha någon mat gömd. Följande avsnitt kommer att ge en uppfattning om villkoren:

“Det är omöjligt att tydligt gå över varje förekomst av dessa människors missgärning. Därför ska jag kortfattat tala om det här: Det var inte heller någon annan stad som någonsin drabbades av sådant elände, och ingen tidsålder hade någonsin fött en generation mer fruktbar i ondska än vad den var från världens början (Detta får en att bli kraftfullt medveten om Herrens egna ord.) Slutligen förde de den hebreiska nationen till förakt, så att de själva skulle kunna visa sig relativt mindre otrevliga när det gäller främlingar. De bekräftade, vad som var sant, att de var avskum, och vår nations falska och ofullgångna avkomma, samtidigt som de förstörde själva staden och tvingade Romarna, oavsett om de skulle eller inte skulle få ett melankoliskt rykte, genom att verka ärofulla mot dem; och drog nästan den elden på templet som de tycktes tänka kom för långsamt “(V. 10. 5).

Under stor press av hungersnöden gick många Judar ut på natten till dalarna på jakt efter mat.

Dessa fångades, torterades och korsfästes fullt synligt för dem på stadsmurarna. Omkring femhundra varje dag behandlades således. Antalet blev slutligen så stort att det inte fanns tillräckligt med utrymme för korsfästningarna eller kors tillräckligt för offren. Så flera blev oftast fastnaglade på ett kors.

Lite senare omringade de Romerska arméerna hela staden, så att det inte längre fanns något utträde därifrån.

“Då, säger Josefus, utvidgade hungersnöden sina framsteg och slukade folket i hela hus och familjer. De övre rummen var fulla av kvinnor och barn som dog av hungersnöden; och stadens gator var fulla av döda åldringar. Barnen och de unga männen vandrade runt marknaderna som skuggor, alla uppsvällda av hungersnöden och föll ner döda, oavsett var deras elände grep dem (V. 12 3).

Således blev Jerusalems elände värre och värre varje dag.

Och faktiskt var mängden kroppar som låg i högar, ovanpå varandra, en hemsk syn och skapade en vedervärdig stank som var ett hinder för dem som skulle göra rörelser ut ur staden för att slåss mot fienden (VI.1.1).

Antalet av de som förgick av hungersnöd i staden var häpnadsväckande, och deras elände var obeskrivliga. Ty om så mycket som skuggan av någon form av mat sågs någonstans, började ett krig direkt, och de käraste vännerna föll i strid med varandra om det.

I det sammanhanget hänvisar Josefus i detalj till en kvinna, ansedd för sin familj och sin rikedom, som, medan hon led av hungersnöd, dödade sitt spädbarn och stekte honom och efter att ha ätit hälften av honom, gömde den andra hälften.

När nu de upproriska Judarna kom in för att söka i lokalerna och kände den här skrämmande lukten av denna mat, hotade de henne till livet om hon inte visade dem vilken mat hon hade förberett. Hon svarade att hon hade sparat en utvald bit till dem och visade upp det som var kvar av den lilla kroppen och sade: Kom, ät av den här maten, för jag har ätit av det själv. Låtsas inte vara mer ömsint än en kvinna, eller med mer medkänsla än en mamma. Även dessa desperata och härdade män blev förskräckta vid synen och stod förskräckta över denna moders handling. De lämnade platsen skakande; och hela staden pratade om vad kvinnan hade gjort. Man måste komma ihåg att hela denna tid skulle alla människors liv ha sparats och staden och templet räddats, om de bara gav dem till Romarna. Men hur skulle då Skriften bli uppfylld? (se 5 Mosebok 28:56-57)

Snart efter detta sattes templet i brand och brändes ner, men Titus försökte rädda det. Josefus säger:

Men för det huset hade Gud säkert för länge sedan dömt det till elden; och nu var den dödliga dagen kommen, enligt tidsålderns omvälvningar. Det var den tionde dagen i månaden Ab, den dag då den tidigare hade bränts av Babels kung (VI.4.5).

Josefus säger ytterligare:

“Medan det heliga huset brändes, blev allt plundrat som kom inom räckhåll och tio tusen av dem dödades. Det fanns inte heller medkänsla eller sympati för någon ålder eller någon allvarlig vördnad av betydelse. för barn, gamla män, profana personer och präster dödades alla på samma sätt.

Vidare använde många, när de såg elden, sin yttersta styrka och bröt ut i stön och högljudd klagan. Från Perea kom ekot tillbaks, liksom från bergen runt om Jerusalem, och förstärkte ljudets kraft.

Ännu var eländet mer hemsk än kaoset. Ty man skulle ha trott att själva kullen, på vilken templet stod, var kokandet varmt, som om det var fullt av eld överallt, att det fanns mer blod än eld och att de slagna var fler i antal än de som dödade dem. För marken kunde inte ses någonstans på grund av de döda kropparna som låg på den (VL 5. 1).

Genom att beskriva hur ett antal dödades i ett visst kloster, som soldaterna tände på, säger Josefus:

“En falsk profet var anledning till förintelsen av dessa människor, han har gjort en offentlig proklamation den dag som Gud befallde dem att komma till templet och att de skulle få mirakulösa tecken på sin frälsning. Det var då ett stort antal falska profeter som av tyrannerna förmåddes att pådyvla folket, att de skulle vänta på befrielse från Gud (VI 5. 2).

I denna detalj blev också Herrens profetia från Olivberget bokstavligen uppfylld.

När Romarna äntligen kom in i staden hade soldaterna blivit så förbittrade på Judarnas envisa motstånd att de inte kunde hindras från att utkräva hämnd på de överlevande.

Så hängav de sig åt slakt tills de blev helt utmattade. De överlevande såldes som slavar, men till ett mycket lågt pris, eftersom de var så många, och köparna var få. Således uppfylldes Herrens ord till Mose, Där ska ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen ska vilja köpa.” (5 Mosebok 28:68).

Många bands och såldes som slavar till de egyptiska gruvorna och uppfyllde således flera profetior om att de skulle säljas till Egypten igen, varifrån Gud hade befriat dem (Hosea 8:13, 9: 3).

Detta uppfyller Lukas 21:24, “De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.“.

När han avslutar den här delen av sin historia ger Josefus antalet på de som förgick (en miljon etthundratusen) och de som såldes till slaveri (nittiosjutusen) och förklarar, som vi redan har sagt, att de kommit från alla håll i landet till det osyrade brödets högtid och blev plötsligt inspärrade av en armé. Och han tillägger:

“Nu var denna stora mängd faktiskt samlad från avlägsna platser, men hela nationen var nu instängda av ödet, som i fängelse, och den Romerska armén omringade staden när den var full av invånare. Följaktligen översteg mängden av dem som förgick därinne all förstörelse, som antingen människor eller Gud någonsin fört över världen “(VI. 9, 4).

Således slutade, i den största av alla olyckor av den sorten, det Judiska folkets nationella existens och allt som tillhörde det gamla förbundet, som infördes med ära (2 Korintierbrevet 3: 7,9,11), men som nu togs bort.

Här kan kanske ses ett exempel på Guds domars grundlighet, när han står upp för att göra sitt konstiga arbete. Dom måste börja i Guds hus; och med tanke på vad som är uppmärksammat i Josefus historia, hur imponerande är frågan, och om det börjar hos oss, vad ska slutet då vara för dem som inte lyder Guds evangelium? (1 Petrusbrevet 4:17).

Kommentarer på Förödelsens Styggelse i Matteus 24:15

Alfred Edersheim – Life And Times Of Jesus The Messiah

Detta var, tillsammans med vedermödan för Israel, oöverträffat i dess förflutnas hemska historia, och ojämförligt, även i den blodiga framtiden, som skulle komma över dem. Nej, så fruktansvärt skulle förföljelsen vara att om den Gudomliga barmhärtigheten inte hade kommit emellan för Kristi anhängares skull, skulle hela den Judiska rasen som bebodda landet ha blivit utplånad. Inget kött skulle ha räddats.

CH Spurgeon

Judarna sade gudlöst om Kristi död: “Hans blod kommer över oss och våra barn.” Aldrig gjorde något annat folk sig skyldig till en sådan hemsk förbannelse över sig själva, och över ingen annan nation föll någonsin en sådan dom. Vi läste om att Judar korsfästes tills det inte fanns mer trä till att göra kors av;

Albert Barnes ‘Anteckningar om Bibeln:

Det ska komma en stor vedermöda. Ordet vedermöda betyder katastrof eller lidande. Lukas 21:24 har specificerat vad denna vedermöda borde bestå i. “De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.” Det vill säga, tills den tid som tilldelas hedningarna att fullt genomföra det som ska göras; eller så länge som Gud är nöjd med att låta dem utstå att göra det.

Det första som Lukas nämner är att de skulle falla för svärdets egg. Det vill säga, skulle dödas i krig, eftersom svärdet i huvudsak användes i krig. Detta blev högst slående uppfyllt. När Josefus beskriver det använder han nästan Frälsarens egna ord. Alla katastrofer säger att han, som hade drabbat någon nation från världens början, var liten i jämförelse med Judarnas.(Jewish Wars, book i., preface,  4).

Han har gett följande berättelse om en del av massakern när staden intogs: “Och nu rusade de in i staden och dödade den som de hittade utan åtskillnad och brände husen och allt folket som hade flytt in i dem. Och när de kom för att plundra, fann de hela familjer av döda personer och hus full av kroppar som dött av hungersnöd; då kom de ut tomhänta. Och även om de sålunda ömkade de döda, hade de inte samma känslor för de levande, utan dödade allt de mötte, varigenom de fyllde vägarna med döda kroppar. I hela staden rann det blod, så mycket att många saker som brann släcktes av blodet. (“Jewish Wars, book vi. Chap. 8, 5; Chap. 9, 2, 3.) Han tillägger att under Jerusalems belägring inte mindre än 1,1 miljoner förgick (judiska krig, bok vi., Kap. 9,? 3)-ett antal nästan lika stort som i hela London. I de intilliggande provinserna räknas inte färre än 250.000 att ha blivit dödade; detta göra att alla som konstaterades ha dött, blev det nästan otroliga antalet 1.350.000. Inte alla dessa dödades av svärdet. Många korsfästes. “Många hundratals”, säger han, (Jewish Wars, book vi. Chap. xi Chap. xi. 1) blev först piskade, sedan plågade med olika typer av tortyr och slutligen korsfästa: de Romerska soldaterna spikade fast dem (i den vrede och hat de bar mot Judarna) en efter en på kors, under det att de skojade med varandra, tills mängden blev så stor att det inte fanns plats för korsen och korsen tog slut. “Så fruktansvärt blev deras förbannelse uppfylld” – ”Allt folket svarade: “Låt hans blod komma över oss och över våra barn!” ” Matteus 27:25. Om man frågar hur det var möjligt att så många människor dödades i en enda stad, sägs det, att belägringen av Jerusalem påbörjades under påsken, det beräknas att mer än tre miljoner människor vanligtvis samlades. Se Josefus, (Jewish Wars, book vi., chap. ix.,  3, 4).

En hemsk förekomst av Jerusalems nöd är relaterad av Josefus. Hungersnöden under belägringen blev så stor att de åt vad de mest smutsiga djuren vägrade att röra. En kvinna av framstående samhällsklass, som hade blivit plundrad av soldaterna, i hunger, raseri och förtvivlan, dödade och stekte sitt spädbarn och hade ätit hälften av honom innan gärningen upptäcktes. (Jewish Wars, book vi., chap. 3,  3, 4.) Denna grymma och fruktansvärda handling var också en uppfyllelse av profetian i 5 Mosebok 28:53,56-57.

En annan sak som lagts till av Lukas 21:24 var att “föras bort som fångar till alla hednafolk“. Josefus informerar oss om att de fångar som togs under hela kriget uppgick till nittiosju tusen. Det var de långa och stiliga unga männen Titus reserverade till sig för sitt triumftåg; av resten blev många transporterade genom de Romerska provinserna, för att bli dödade av vilda djur i amfiteatrar; många skickades till fabriker och anläggningar i Egypten; många, särskilt de under sjutton år, såldes som slavar. (Jewish Wars, book vi., chap. 9,. 2,3.)

Coks kommentar av den Heliga Bibeln

Då ska det bli stor vedermöda – I de föregående verserna varnade vår Frälsare sina lärjungar till att fly så fort som de såg Jerusalem omringas av Romarna, och nu ger han en anledning till denna försiktighet. Orden som används i denna vers verkar vara en ordspråksmässig uttrycksform, som i 2 Mosebok 10:14. Joel 2: 1 Mackabeerboken ix. 27. Vår Herre kan därför, på samma sätt, passande tala om det nuvarande tillfället: men han använder sig inte av ett ordspråksmässigt uttryck utan en ordentlig mening; och detta kan förstås även bokstavligen.

Ty hela historien kan inte förse oss med en parallell till Judarnas olyckor och olyckor. plundring och mord, hungersnöd och pestsmitta, eld och svärd förutom all krigsskräck. Vår Frälsare grät vid tanken på dessa katastrofer; och det är nästan omöjligt för människor av något slag att läsa deras berättelse utan att också gråta

Den Judiska historikern kan kanske säga, som han gör i förordet till sin berättelse: “Om alla olyckor, från världens början, jämfördes med Judarnas, skulle de verka mycket mildare vid jämförelse. Kort sagt, ingen annan stad genomled någonsin sådana saker, eftersom ingen annan generation från världens början någonsin hade mer ondska.”

John Gills exposition av hela bibeln

Ty då ska det bli stor vedermöda, Detta uppmanas som en anledning till deras snabba flykt; eftersom olyckan som skulle komma över dem som stannade kvar i staden, var genom svärd, hungersnöd, pest, mord, rån osv

att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska kommaBränningen av Sodom och Gomorra, Israels barns slaveri i Egypten, deras fångenskap i Babylon och all deras nöd och plågor under Mackabeertiden är inget i jämförelse med belägringen och förstörelsen av Jerusalem. Stora ödeläggelse har gjorts under belägringen och vid intagandet av många kända städer, såsom Troja, Babylon, Karthago, etc. men ingen av dem ska nämnas med det beklagliga fallet i denna stad. Den som läser Josefus berättelse kommer att vara helt övertygad om detta; och villigt instämma med honom, som var ett ögonvittne till det, när han säger att

“Aldrig har någon stad lidit sådana saker, och det fanns aldrig någon generation som mer överflödade i ondska eller syndighet.”

Och faktiskt, allt detta kom över dem för deras obotfärdighet och otrohet, och för deras avståndstagande och mord på Guds Son; för som aldrig tidigare, eller sedan dess, har någon begått synden de gjorde och kommer aldrig någonsin att göra, så den olycka som drabbade dem kommer ingen annan nation att få erfara.

Matthew Poole kommentar till den heliga bibeln

Markus har samma effekt, Mark 13:19-20. Luke talar mer specifikt, Lukas 21:23-24, “Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. 24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.

Dessa verser måste förstås med hänsyftning till den Judiska nationen, och den som ska läsa i Josefus historieskrivning om Judarnas krig, kommer lätt att hålla med om att det inte finns något i alla föregående Judiska historier som är dokumenterad i Skriften som den; Titus slutliga förstörelse var snarare en minskning av eländet jämfört med det som de led av fraktioner inom sig själva än något annat.

Så därför tror vissa att Gud förkortade de här dagarna av deras elände genom att skicka de Romerska arméerna för att tysta uppviglarna och fraktionerna hos dem själva, vilka var mer grymma mot varandra. Gud lovar att förkorta dessa dagar för de utvaldas skull som var bland dessa syndiga människor. Så att när staden intogs på mindre än sex månader så blev hela landet intaget på mindre än arton månader mer. Så om Herren inte hade, med medkänsla för dem bland detta folk som tillhörde hans utvalda av nåd, förkortat dessa dagar av olycka, både genom att sända de Romerska arméerna till att tysta sina inre divisioner och sedan ge dessa arméer en så snabb seger,  skulle ingen av Judarna ha lämnats levande, vilket verkligen alla kommer att sluta sig till som läser dessa historier.

Philip Mauro – The Seventy Weeks and the Great Tribulation

“Att dessa Judiska olyckor, vilka var vår Frälsares mördare, skulle vara de största som någonsin förekommit sedan världens begynnelse, vår Frälsare hade direkt förutsagt detta, (Matteus 24:21, 13:19; Lukas 21:23,24) och att de visade sig vara sådana i enlighet härmed är Josefus här ett mycket tillförlitligt vittne.”

The People’s New Testament

Berättelsen som ges av Josefus, den Judiska historikern som bevittnade och registrerade kriget, är nästan ett eko av Kristi förutsägelser. Kvinnor åt sina egna barn p.g.a. svält; Judarna i staden kämpade mot varandra såväl som den Romerska armén; den 10 augusti år 70 e.Kr. stormades staden och det blev en allomfattande massaker; 1 100,00 personer förgick och 100 000 överlevande såldes som slavar.

Som du kan se var tiden för den stora vedermödan som Messias förutsade i Predikan på Olivberget uppfylld under det första århundradet och att den var skrämmande i sin intensitet.

David Nikao

Nästa Predikan på Olivberget studie: Messias Kommer bland Molnen

Relaterad studie: Daniel 12 Ödeläggelsens Uppfyllelse

Ytterligare studieområden:

Flavius Josefus beskriver Jerusalems förstörelse. http://www.bible.ca/pre-flavius-josephus-70AD-Mt24-fulfilled.htm

Jerusalem, 70 e.Kr.: Den värsta ödeläggelsen någonsin? http://www.ukapologetics.net/09/AD70.htm

Nycklar till den stora vedermödan – Historicist.com http://www.historicist.com/historicism/keys-to-the-great-tribulation

Print Friendly, PDF & Email